Wanneer moet ik een persoonlijke lening aangaan?

Must Try

Soms zitten we met de vraag of we al dan niet een lening moeten aangaan. Om antwoord te geven op deze vraag is het wel zaak dat we alles keurig op een rijtje hebben staan. Het verschilt namelijk van geval tot geval om te bepalen of iemand wel of geen persoonlijke lening moet aangaan. In deze blog meer over de punten waarop je moet letten om te bepalen of je wel of geen persoonlijke lening moet aangaan. Niets is zo jammer als je je committeert aan een lening die je, achteraf gezien, helemaal niet nodig had. 

Urgent of niet?

Indien je op het punt staat om een persoonlijke lening af te sluiten moet je precies weten waarvoor je het wil doen. Met andere woorden: Het geld moet een duidelijke doelstelling hebben. Bij jou is het zaak om na te gaan in hoeverre je doelstelling een strategisch urgent karakter heeft. Indien het uitwijst dat je doelstelling geen urgent karakter heeft en uitgesteld kan worden, dan kun je beter afzien van een persoonlijke lening. Heb je bijvoorbeeld een motor nodig die defect geraakt is en is je inkomsten afhankelijk van de werking van de motor, dan is geld lenen voor een motor zeker een geval met een urgent karakter. 

Heb je ruimte om af te lossen?

Wanneer je een persoonlijke lening wil aangaan, moet je wel in staat zijn om maandelijks het bedrag op te hoesten die je moet aflossen. Maak dan een nauwkeurige calculatie in hoeverre je ruimte hebt om maandelijks een x-bedrag te missen. Indien blijkt dat je geen ruimte hebt, is het je aangeraden om een lening tijdelijk aan te houden tot op het punt dat er wel ruimte ontstaat. Als je eenmaal een lening bent aangegaan en deze niet kan aflossen kan dit vervelende gevolgen voor je hebben op de korte- en lange termijn. Op de eerste plaats beland je bij de bankinstelling op de zwarte lijst en dit verkleint de kans om in de toekomst weer in aanmerking te komen voor een lening. 

Belangrijke toekomstplannen

Heb je belangrijke toekomstplannen? Dan kan dit een indicatie zijn dat een lening van de baan geveegd zal worden. Toekomstplannen zoals het bouwen van een huis geniet veel meer prioriteit dan een lening die je wil aangaan voor het kopen van een ijskast of wanneer je wil geld lenen voor een motor. Je zult in dit geval alternatieven moeten zoeken indien je je toekomstplannen veilig wil stellen. Geld lenen voor een motor die je weer geld oplevert, kan gezien worden als een grondige reden om een persoonlijke lening aan te gaan. Zet voor jezelf alles op een rijtje en ga na als je echt een persoonlijke lening nodig hebt. 

 

Aanbevolen

Meer van dit